overbetuwe.platform.co.nl

Platform Flexibel Bestemmen Zetten Hemmen - gesloten

Voor de dorpen Zetten en Hemmen moest een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Geheel uniek heeft de gemeente Overbetuwe dit samen met de inwoners en ondernemers opgesteld. Een werkgroep samengesteld uit inwoners en ondernemers bepaalde vier thema’s: Economie, Maatschappelijk, Buitenruimte en Wonen. Met ruim 200 platformleden zijn er eerst stellingen verzameld. Vervolgens konden de deelnemers hun stem uitbrengen. Dit kon per thema. Vooraf was afgesproken dat een stelling een piketpaal voor het bestemmingsplan zou vormen als minimaal 80% van de deelnemers het ermee eens was. Dit gold uiteindelijk voor 12 stellingen. Op een discussieavond, waar we de stellingen tussen de 60 en 80% bespraken, zijn nog 6 stellingen aangenomen.

Naast deze bijzondere participatie was het doel om een eenvoudig en makkelijk leesbaar bestemmingsplan op te stellen. Het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan lag van 2 maart t/m 12 april ter inzage. Gedurende deze termijn ontving de gemeente 5 zienswijzen. Momenteel werkt de gemeente aan de beantwoording van deze zienswijzen en het opstellen van het vast te stellen bestemmingsplan.


Inloggen op het platform

Dit plaform is open. Je kunt hier registreren.